Menu Zamknij

Kategoria: Legendy miejskie

Czym są legendy miejskie?

Legendy miejskie to współczesne opowieści funkcjonujące jak mity. Współczesne legendy miejskie dziedziczą wiele cech dawnego folkloru, łącząc tradycyjne formy opowieści z symbolami, osobami i przedmiotami zaczerpniętymi z naszego codziennego życia.

Dlaczego warto badać legendy miejskie?

Współczesne legendy miejskie stanowią ważne świadectwo zbiorowych lęków, nadziei i wierzeń lokalnych społeczności. Znane są przypadki, kiedy tego rodzaju wiedzenia decydowały o sukcesie bądź porażce wielkich marek (zob. np. opowieść o Gumie Turbo).


Poniżej znajduje się szereg studiów przypadków legend miejskich ważnych dla polskiej i Zachodniej popkultury.